Naturpasset 2023

   Datum  Karta  Område  Antal
 kontroller
 1   24/3-6/6   Brännaregården  Skidbacken - Olofströms Kraft  40
 2   12/4-6/6  Blåsegyl  Halenslingan - Jämshögs Folkhögskola  40
 3.1  7/6-2/10  Kyrkhult (sprint)  Kyrkhult, Fotopass  32 
 3.2  7/6-2/10  Fritzatorpet  Cykelorientering med frågor  20

 

Pristagare Fotopasset i Kyrkhult:
1. AnneMarie Arnesson
2. Inger Johannisson
3. Ruby Röman
4. Elsa Svensson
5. Eva Bergstrand

Pristagare Cykelpasset:
1. Jan-Erik Petersson
2. Willy Cardell
3. Ann-Christin Kjällbring
4. Jonas och Ingrid Röman

Pristagare Naturpass Brännaregården:
Eva Johansson
Inga-Lill Mattsson
Familjen Lindén
Carolina och Lena Fredén
Katarina Zetterberg
Pia Nilsson och Jan-Erik Pettersson
Anna Wiberg
Inga och Gösta Johansson
Gun-Britt och Tore Håkansson
Inger Johansson
Ingmar Olsson

Pristagare Naturpass Blåsegyl:
Inga-Lill Nilsson
Kerstin Jönsson
Margreth Persson
Pia Hannula
Rolf Moberg
Siv och Sigge Percan
Margaretha Kindvall
Siv och Göran Bertilsson
Ann-Christin Kjällbring