Halenslingan - resultat

  2022-10-10
Ungdomar 2,2 km 4,4 km
Thelma Erlandsson 15:30 34:24
Alfons Johansen 10:07 20:00
Filip Paulin 10:53 22:51
Hilma Paulin 12:03 25:19
     
Elliot Blissing 20:53  
Melvin Bujukliev 16:17  
Oliver Bujkliev 25:39  
Emilia Janzon 16:44  
Esther Johansen 18:25  
Hilma Jönsson 21:35  
Sigrid Jönsson 21:33  
Filippa Karkulehto 14:33  
Arvid Klein 20:47  
Ebba Rubin 16:31  
Hugo Röman 15:28  
Malte Sjödin 21:33  
Linus Svensson 17:24  
Oliver Svensson 20:47  
     
Vuxna 2,2 km  
Anna Blissing 16:50  
Marko Karkulehto 14:33  
Peter Klein 13:10  
Hanna Rubin 13:07