U-kommittén

Vi är med i Ungdomskommittén 2024

Anna Blissing (sammankallande)    
Thomas Henmyr  070-680 76 76
Kalle Ingvarsson    
Anna-Karin Johansen    
Ola Jönsson    
Marko Karkulehto    
Peter Klein  072-966 93 54
Hanna Rubin    
Dennies Svensson    
Helena Svensson    

 

Motion är viktigt för att må bra. I OK Vilse -87 tycker vi att orientering är ett förnämligt sätt att motionera, som man kan lära sig som liten, och sedan ta med sig genom hela livet. Man tränar både hjärta och hjärna, man kommer ut i naturen, och man får dela många roliga strapatser med sina klubbkompisar. 

 

OK Vilse -87 har en lång historia av fin ungdomsverksamhet med många ungdomar och ideella ledare. Och den lever än idag, i allra högsta grad!

 

Vi vill

  • vara en aktivitet som är rolig tillsammans med kompisar
  • erbjuda tillfälle att komma ut och motionera
  • lära ut hur man hittar i skog och mark med hjälp av karta och kompass
  • hjälpa våra ungdomar till att utvecklas vidare och lyckas på tävlingar
     

Så jobbar vi