Årets Eldsjäl

 År  Namn  Antal gånger  *)
2023  Marko Karkulehto  2
2022  Ola Jönsson  2
2021  Thomas Henmyr  5
2020  Kerstin Tjernlund  3
2019  Lillemor Blomqvist  2
2018  Martina Karlsson  
2017  Roger Thörn  2
2016  Thomas Henmyr  4
2015  Anders Janzon  2
2014  Andreas Svensson  
2013  Jörgen Nyberg  
2012  Anders Persson  
2011  Malin Åman  
2010  Lars-Erik Larsson  
2009  Kerstin Tjernlund  2
2008  Gunnel Månsson  
2007  Thomas Henmyr  3
2006  Tore Tjernlund  
2005  Marko Karkulehto  
2004  Anders Janzon  
2003  Thomas Henmyr  2
2002  Kerstin Tjernlund  
2001  Britt Thörn  
2000  Elsa Svensson  
1999  Arja Ingvarsson  
1998  Margaretha Svensson  
1997  Lars Svensson  
1996  Gunnar Olsson  
1995  Nils Henmyr  
1994  Roger Thörn  
1993  Håkan Henmyr  
1992  Thomas Henmyr  
1991  Ola Jönsson  
1990  Lillemor Blomqvist  

*) Antal gånger personen har fått utmärkelsen. Tom kolumn = 1 gång