Tjogetträning Forneboda

  • torsdag 01 juni 2023
  • 08:00

Samling kl 18. Gemensam start kl 18:10.

Samlingsplats

Banor 2-7 km.
Vit-Gul, Röd och Blå.
Skala 1:7 500
Kontrollmarkering = stora orange-vita skärmar.

Gemensam avfärd kl 17:45 från Södras parkering i Olofström.