Falkdrevet

  • söndag 01 oktober 2023
  • 00:00

Tävlingsinformation

Samåkning: Gemensam avfärd kl 08:30, från Romans väg 2 (Volvos södra parkering).
//Kalle, Resultatkommittén.