Ungdomsträning - ta med SI-bricka!

  • måndag 25 september 2023
  • 17:50

Samling 17:50, träning 18:00 - ca 19:00.

Typ av träning: Stafetträning med SportIdent - ta med egen SI-bricka om du har!

Plats: Bommarevikens gräsplan

Samlingsplats
Osäkert om det går att parkera där samlingsplatsen är. Andra tips: söder om gräsplanen/Pressaregatan eller vid Olsanäsets parkering.

Träningsläggare: Ingmar Olsson