Ungdomskommittémöte

  • måndag 11 december 2023
  • 18:00

Ungdomskommittémöte 18:00-20:30 i Gunnebo.

Vi slutför förslagen till arbetsplan och budget.