Ungdomsträning

  • måndag 08 april 2024
  • 17:50

Samling 17:50, träning 18:00 - ca 19:00.

Typ av träning: Kompass + ledstång

Plats: Halenslingan

Samlingsplats

Träningsläggare: Ola Jönsson