Ungdomsträning

  • måndag 06 maj 2024
  • 17:50

Samling 17:50, träning 18:00 - ca 19:00.

Typ av träning: Kompass

Plats: Rödhult Halenvägen

Samlingsplats

Träningsläggare: Kalle Ingvarsson

Inplockare: Roger och Britt