Ungdomsträning

  • måndag 03 juni 2024
  • 17:50

Samling 17:50, träning 18:00 - ca 19:00.

Typ av träning: Kompass

Plats: Stenbrottet, Boafall

Samlingsplats

Träningsläggare: Thomas Henmyr

Inplockare: Ingmar O