OL-intervaller Gränum

  • torsdag 02 maj 2024
  • 18:00

OLGY är träningsläggare.
Samlingsplats, Gränums IP

Intervall-OL
Kontrollmarkering = miniskärmar.