OL-träning Rödhult

  • torsdag 21 september 2023
  • 17:30

Samling kl 17:30 vid Bergatorpsvägens parkering.
Vägvisning utmed Halenvägen.
Samlingsplats

Kontrollmarkering = miniskärmar.
OLGY är träningsläggare.