Vi förbereder för snövintern

  • 4 nov 2023

image: Vi förbereder för snövintern

Arbetsdag i Komperskulla 13 november

Vi är outröttliga optimister och hoppas på en snörik vinter.

Därför inbjuder skidkommittén alla daglediga till en trevlig förmiddag, måndagen den 13 nov kl.10.00 i vårt skidparadis Komperskulla.

Vi behöver tillsammans finputsa våra vägar och stigar. Det handlar om buskklippning, bortplockande av grenar och  på vissa ställen återställande av marken efter att vildsvinen farit fram, så att det sen går att göra finfina skidspår.

Om du har sekatör, buskklippare, röjsåg, kratta, räfsa e.dyl. så ta med det. Dessutom är en fika med tillbehör ett tips att ta med.

Vill någon grilla en korv så gör vi upp en brasa.

Varmt välkomna den 13 nov. önskar skidkommittén.