Dags att lämna in din reseräkning!

  • 8 nov 2023

image: Dags att lämna in din reseräkning!

Senast den 15 november vill Jessica ha in din reseräkning för sommarens och höstens tävlingar/aktiviteter!
Reseräkningar som kommer in för sent, behandlas inte förrän till våren.

Vad kan du få reseersättning för? Kolla i reglerna som du hittar i Vilse-häftet eller här.

Blankett hittar du här:

Kontakta Jessica Magnstedt, mobil 0708-771488, jessica.magnstedt1@gmail.com om du har några frågor!