Personalen till Vildmarksfejden 29/3 och Göingefejden 30/3

  • 26 mar 2024

image: Personalen till Vildmarksfejden 29/3 och Göingefejden 30/3

...

Vildmarksfejden Fre 29/3 start 2

Anders Persson, Startchef 076-3900350
Kerstin Tjernlund
Tore Tjernlund
Lars Svensson
Lillemor Blomqvist
Jörgen Nyberg
Dennies Svensson
Ingmar Olsson
 

Vildmarksfejden Fre 29/3 start 3

Ola Jönsson, Startchef 070-6899914
Gunnel Månsson
Arja Ingvarsson
Mats Ingvarsson
Erling Samuelsson
Katarina Henmyr
Håkan Lindberg
Martina Karlsson
Ronnie Karlsson
Elsa Svensson
Anders Janzon
Maria Berglund
Kalle Ingvarsson
 

Göingefejden Lör 30/3 start 2

Ola Jönsson, Startchef 070-6899914
Kerstin Tjernlund
Tore Tjernlund
Anna Blissing
Katarina Henmyr
Håkan Lindberg
Margaretha Svensson
Anders Janzon
Kalle Ingvarsson
Dennies Svensson
Ingmar Olsson
Patrik Gunnarsson
 

Fredag 29/3. Samling vid start senast kl 9:45. Gemensam avfärd från Romans väg kl 9:00.

Lördag 30/3. Samling vid start senast kl 8:45. Gemensam avfärd från Romans väg kl 8:00.

Vägvisning se utskickade kartor till startpersonalen.