Dags att lämna in din reseräkning!

  • 4 jun 2024

image: Dags att lämna in din reseräkning!

Senast den 15 juni vill Jessica ha in din reseräkning för vårens tävlingar och aktiviteter! Reseräkningar som kommer in för sent, behandlas inte förrän till hösten.

Vad kan du få reseersättning för? Kolla i reglerna som du hittar i Vilse-häftet eller här. Notera bland annat att du inte får ersättning för resor till nattcup och vintercup och inte heller för tävlingar utanför region 1.

Region 1 = Blekinge, Skåne, Småland och Halland.

Blankett hittar du här:

Kontakta Jessica Magnstedt, mobil 0708-771488,  
jessica.magnstedt1@gmail.com om du har några frågor!