Fyra 30-poängare till Vilse!

  • 11 maj 2023

image: Fyra 30-poängare till Vilse!

Det blev fyra stycken 30-poängare till Vilse på U-seriens andra deltävling i Karlshamn, genom Alfons Johansen H16, Hilma Paulin D16, Troj Gunnarsson H14 och Lin Ingvarsson D10. Tuffaste konkurrenten, OK Skogsfalken, fick också fyra 30-poängare (i klasserna D14, D12, H12 och H10).

De andra tolv Vilse-ungdomarna samlade också många fina poäng till klubben, bl a D10-tjejen Ebba Rubin (se bilden).

Kompletta Vilse-resultat

Foto: Jonas Rubin

Poängberäkning: Segraren i respektive åldersklass får 30 poäng och för sprintorientering minskar sedan poängen med ett för varje 20 sekunders intervall som man är efter segraren. Alla som fullföljer får 10 poäng och det gäller även deltagarna i de öppna klasserna. (På "vanliga" tävlingar minskar poängen med ett för varje minut man är efter segraren.)